Elérhetőségek
+(4) 0721.979.575
office@automata.ro
Adatvédelem

Fogalommeghatározások:

  • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

  • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

  • "adatkezelő": C. AZKO-VENDING S.R.L., Csíkszereda, Sarkadi Elek út., 45, sz.  Hargita megye,  530200 irányítószám, J19/735/2005 bejegyz. sz., RO 17778393 adószámmal rendelkező jogi entitás

  • "érintett személy": az a személy aki a weboldalt böngészi

  • "weboldal": automata.ro internetes weboldal

 

Ez az irányelv az adatkezelő által a weboldalon történő adatkezelésről szól.

A személyes adatok kezelése a weboldalon AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE szerint történik

A weboldalt látogató érintett személy a következő személyes adatokat adhatja meg:

Név,
telefonszám
e-mail cím

A fenti személyes adatok a kapocslat űrlap kitöltéséhez szükségesek, ezek megadása nem kötelező.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) : Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ezt a következő módon teheti meg: űrlap kitöltése és elküldése e-mail-en az office@automata.ro címre, vagy postán az adatkezelő postacímére.

 

Az adatkezelő soha nem adja át harmadik félnek a weboldal látogatói által megadott személyes adatokat.

 

 
 

Vissza 
 
 
Kávéautomaták - Snackautomaták | Díjmentes kihelyézés és üzemeltetés
Automatát szeretne munkahelyére? Hívjon a 0721.979.575-ös telefonszámon vagy írjon nekünk az office@automata.ro email címre!
Elérhetőségek
+(4) 0721.979.575
office@automata.ro
530200 Csíkszereda, Sarkadi Elek út 45 szám, Hargita megye